Terapija s pomočjo konja, od 1.9.2017 dalje

Terapija je namenjena otrokom, učencem in mladostnikom s posebnimi potrebami. Poteka individualno. Terapija vpliva na razvijanje senzomotoričnih sposobnosti (izboljšanje ravnotežja, koordinacije, reakcijskih sposobnosti, izboljšanje drže, sprostitve, prostorske orientacije in telesne predstave, zaznavanje svojega telesa in vzpostavljanje kontrole), emocionalno kognitivnih sposobnosti (poviševanje koncentracije, izboljšanje motivacije, zaznavanje razpoloženj in prepoznavanje reakcij drugih živih bitij, sprejemanje, priznavanje in premagovanje strahov, krepitev občutka samozavesti in zaupanja v lastne zmogljivosti, zvišanje frustracijske tolerance, občutek zadovoljstva …) in na razvijanje komunikacijsko-socialnih sposobnosti (učenje pravilnih reakcij v vedenju, učenje sprejemanja drugih živih bitij, zmanjšanje nestrpnosti do drugih, zmanjšanje agresije, pridobivanje zaupanja, spoznavanje novega okolja, novih ljudi, sprejemanje kritike, odgovornosti, sklepanje kompromisov …). Otroci so motivirani za sodelovanje, saj je konj izjemen motivator.