Izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme

Izposoja senzornih pripomočkov – za otroke, ki bodo imeli razgiban senzorni profil, bomo za v vrtec ali domov posodili določene senzorne pripomočke, da bomo preverili učinek le teh na otrokovo vedenje v njegovem primarnem okolju doma in v vrtcu z namenom, da lahko starši ali vrtec kasneje takšen pripomočke nabavijo ali nabavo ovržejo.

Izdelava in izposoja komunikacijskih knjig za nadomestno komunikacijo za otroke – otrokom bomo za potrebe nadomestne komunikacije izdelali komunikacijsko knjigo, ki jo bodo uporabljali doma in v vrtcu. Knjigo bomo v času izvajanja terapije po potrebi dopolnjevali in ažurirali.

– Izposoja strokovne literature iz šolske strokovne knjižnice – zlasti za starše in strokovne delavce sodelujočih organizacij.

– Izposoja in dostop do elektronskih gradiv (filmi – predavanja) za starše – omogočen dostop do predavanj za starše in podpore družini od doma.

– Izdelava in izposoja Montessori pripomočkov in materialov – za izvajalce programov pomoči otrokom s posebnimi potrebami po metodi Montessori pedagogiki.

Izposoja pripomočkov za fizioterapijo in delovno terapijo: izbira pripomočkov temelji na individualni potrebi in želji posameznika. Pripomoček predstavimo staršem-skrbnikom; sledi trening uporabe pripomočka v terapiji, kasneje se ga uporabi v vsakdanjem življenju, zato je pomembno, da starši-skrbniki sodelujejo pri tem. Pripomočki se delijo na: pripomočke za vsakodnevno uporabo (prilagojen jedilni pribor, krožniki, lončki, pripomočki za umivanje, nedrseče podloge, oprijemi, pripomočki za oblačenje…), za šolsko rabo (prilagojena pisala, nastavki, stoli, mize z izrezom-naklonom, stojala, škarje…), aktivnosti prostega časa (prilagojene igrače, pripomočki, ki izboljšajo igro držala, podstavki…), pripomočki za boljšo samo kontrolo in zaznavanje položaja telesa (držalo za roke, squease jopič, pajac za občutek gibanja…).

Izposoja avtorskih delavnic Malo drugače iz šolske strokovne knjižnice – že obstoječa literatura na temo spolnosti, pubertete, refleksije na izvedene delavnice na šoli prijavitelja projektov. Na vpogled in izposojo strokovnim delavcem.

Izposoja in dostop do elektronskih gradiv za pedagoške delavce: pedagoški delavci bodo imeli za namen refleksije in povratne informacije glede na izvedeno delavnico, predavanje, možnost lastne aktivnosti in spremljanja dogajanja s pomočjo elektronskega gradiva ( anketa, refleksije, evalvacija, tema predavanja, informacije) . Po vsaki delavnici bodo udeleženci dobili refleksijo dogajanja in gradivo.

Izposoja in dostop gradiv za namen izvajanja delavnic za starše. Starši bodo po vsaki delavnici dobili povratno informacijo izvajalke in reflektiven pogled na delo. Prav tako bodo dobili povratno informacijo o nadaljnjem poteku predavanj, delavnic in možnosti nadaljnjega vključevanja v projektu ter ob koncu projekta možnost povezovanja po poteku projekta.

Izposoja avtorskih delavnic Malo drugače iz šolske strokovne knjižnice: Na vpogled in izposojo strokovnim delavcem, investicija v strokovno literaturo. Knjižničarka (prostovoljno),.