PECS

je sistem nadomestne komunikacije za otroke, ki se jim govor ni razvil, ali pa se je razvil okrnjeno, da se ne morejo razumljivo sporazumevati z okolico. Terapija poteka individualno.
Najprej se naredi ocena otrokovih komunikacijskih zmožnosti, nato se izdela seznam motivatorjev. Na podlagi tega se izdela načrt dela.
Izdela se komunikacijska knjiga, ki je sestavljena iz: mape, plastificiranih sličic in vložnih kartonov. Terapevt potrebuje ob sebi pomočnika, ki sodeluje pri učenju otroka, pri uporabi sličice kot sredstva za sporočanje želja in potreb. Poteka po predpisanih stopnjah: od uporabe ene sličice do tvorjenja večbesedne povedi.
Ko otrok obvlada komunikacijo s povedmi, se ga lahko nauči uporabljati elektronsko izvedbo, s pomočjo aplikacije PECS III in PECS IV, ki se naloži na iPad in služi kot komunikator (s slovenskimi besedami za vsako sliko). Komunikacijska knjiga sproti nastaja in se ves čas posodablja.
Otrokom, ki govor lahko razvijejo, služi kot vizualna opora za tvorjenje povedi, otrokom, ki govora kljub treningu ne zmorejo razviti, pa služi kot sredstvo komunikacije in sporočanja želja, potreb, znanja in idej. Zmotna je miselnost, da otrok zaradi uporabe nadomestne komunikacije govora ne bo razvil in da je to potuha otroku, kot mnogi starši zmotno mislijo.