Sodelujoči partnerji

Naše storitve, ki jih bomo za vse uporabnike sodelujočih partnerjev opravljali povsem brezplačno, so količinsko omejene in prilagojene finančnim in kadrovskim zmožnostim projekta. V projektu ne gre za delovanje strokovnega centra kot velike, samostojne organizacije, temveč za projektno delo. V letu 2017 še sprejemamo nove sodelujoče partnerje, s katerimi bomo obseg in vsebino opravljenih brezplačnih storitev prilagajali zgoraj navedenim zmožnostim.

SODELUJOČI PARTNERJI V LETU 2017

I. Osnovna šola Žalec

Osnovna šola Petrovče

Osnovna šola Šempeter

Osnovna šola Polzela

Osnovna šola Braslovče

Osnovna šola Vransko

Osnovna šola Tabor

Osnovna šla Mozirje

Vrtci občine Žalec

SODELUJOČI PARTNERJI V LETU 2018

I. Osnovna šola Žalec

Osnovna šola Petrovče

Osnovna šola Šempeter

Osnovna šola Polzela

Osnovna šola Braslovče

Osnovna šola Vransko-Tabor

Osnovna šola Griže

Osnovna šola Mozirje

Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Osnovna šola Rečica ob Savinji

Osnovna šola Blaža Arniča Luče

Osnovna šola Gornji Grad

Osnovna šola Prebold

Ljudska univerza Žalec

Vrtec Vojnik

Knjižnica Žalec

Vrtci občine Žalec