POMOČ OTROKU IN DRUŽINI

V okviru projekta bomo izvajali naslednje terapije in storitve:

– Individualna terapija Floortime in PECS

– Terapija senzorne integracije

– Individualna terapija RNO

– Individualna terapija Halliwick

– Individualna terapija Watsu

– Bownova terapija

– Tabor za gibalno ovirane otroke

– Terapija s pomočjo konja, od 1.9.2017 dalje

– Specialno pedagoška pomoč otroku s splošnimi učnimi težavami

– Preventivne delavnice – za mladostnike in njihove starše

– Mediacija

– Čuječnost, od 1.9.2017 dalje