Diagnostka

DIAGNOSTIKA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI:

Specialno pedagoško diagnostiko bomo izvajali za predšolske in šolske otroke, otroke v sodelujočih šolah in drugih organizacijah Zasavja. Pri diagnosticiranju bodo sodelovali strokovnjaki, ki se bodo vključili po potrebi: specialni pedagog, logoped, delovni terapevt, športni pedagog. Po opravljenem testiranju bomo izdali strokovno mnenje o otrokovem funkcioniranju, katerega bo lahko Komisija za usmerjanje uporabila pri svojem nadaljnjem postopku usmerjanja. Po opravljenem diagnosticiranju bomo svetovali staršem in jim nudili strokovno oporo in svetovanje za delo doma. Diagnostika se bo opravljala na naslednjih področjih:
– diagnostika delovnega terapevta,
– logopedska diagnostika,
– diagnostika specifičnih učnih težav SNAP,
– ABC 2 gibanja,
– specialno pedagoška diagnostika.

SVETOVANJE TER STROKOVNA PODPORA OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN DRUŽINAM:
– izvajanje diagnostike, pomoč pri izdelavi individualiziranega programa, predstavitev rezultatov staršem in celotnemu timu, ki obravnava otroka.

Senzorna integracija: izvajala jo bo specialna in rehabilitacijska pedagoginja s pridobljeno licenco. Obsega ugotavljanje stanja posameznega otroka, načrtovanje dela, izvajanje aktivnosti – spodbujanje različnih senzornih receptorjev ter s tem odpravljanje oziroma zmanjševanje težav na področju senzorne integracije, samoregulacije, motenj mišičnega tonusa, težav pri grobi in fini motoriki, motenj pozornosti…

Funkcionalno učenje: specialna in rehabilitacijska pedagoginja bo izvajala celostni pristop, ki se uporablja pri otroku z zaostankom v razvoju, da razvije svoje sposobnosti, z osredotočenjem na učna orodja. Ključnega pomena je čustveni razvoj. Uporabljeno orodje: nameščanje, odbiranje, udarjanje-čečkanje, postavljanje v pare, ujemanje, razvrščanje, zaporedje, zlaganje kock. Temelji na igri in učenju zdravega otroka. Delavka bo poleg obravnav nudila tudi svetovanje družinam in strokovnim delavcem in sodelovala pri izdelavi individualiziranih programov.

Brain gym: vse aktivnosti sprejemanja in sporočanja informacij (poslušanje, gledanje, govor) ter koordinacije, se otrok nauči preko zapletenega sistema gibanj, kretenj. Strokovna delavka bo nudila tudi svetovanje družinam in strokovnim delavcem in sodelovala pri izdelavi individualiziranih programov.

PECS: podporna in nadomestna komunikacija ter iskanje poti komunikacije za osebe, ki se govorno ne izražajo. Strokovna delavka bo nudila tudi svetovanje družinam in strokovnim delavcem in sodelovala pri izdelavi individualiziranih programov.

Logopedska pomoč: izvajanje diagnostike, svetovanje družinam, strokovnim delavcem in izvajanje terapevtskega dela.
– Diagnostika specifičnih učnih težav – SNAP: diagnostika in svetovanje se bo izvajalo pri učencih na osnovnih šolah..

ABC 2 gibanja: prepoznavanje in opisovanje otrok z gibalnimi težavami v starosti od 3 do 16 let. Ocenjevalo se bodo naloge spretnosti rok, ciljanje-lovljenje in ravnotežje.

Delovna terapija z obravnavo po metodi Bobath: ocenjevanje in ciljna obravnava posameznikov, pri katerih se pojavljajo motnje v funkciji, gibanju in mišičnemu tonusu – izboljšanje izvajanja vsakodnevnih aktivnosti v različnih situacijah, izvajanje treninga senzomotorike, percepcije in razvijanje kognitivne funkcije, emocionalno socialna integracija, izvajanje terapevtskega dela, testiranje, izbira in uporaba ortopedskih in ortotičnih pripomočkov.

Delovna terapija z obravnavo otrok z motnjami avtističnega spektra: ocenjevanje in ciljna obravnava posameznikov, pri katerih se pojavljajo motnje avtističnega spektra – pomoč pri premagovanju različnih senzoričnih motenj. Izvajalka: delovna terapevtka.

Terapija s pomočjo psa: posredovanje s pomočjo psa je storitev, ki namensko vključuje pse, ki izpolnjujejo merila. Zagotavlja možnosti za terapevtske, motivacijske, izobraževalne in rekreacijske koristi, s katerimi izboljšamo kakovost življenja. Namenjena je ljudem vseh starosti, predvsem pa osebam s posebnimi potrebami. Izvajal jo bo član Zavoda PET.

Učenje plavanja po metodi Halliwick: specialna in rehabilitacijska pedagoginja z opravljenim izobraževanjem, bo izvajala navedeno tehniko, ki poudarja pomembnost prijetne izkušnje, zadovoljstva, veselja in sproščenosti ter tesnega sodelovanja med učencem in vaditeljem. Pomemben je tudi pozitivno naravnan odnos do dela in vsakega posameznika, upoštevajoč sposobnosti in ne pomanjkljivosti. Učenje plavanja po tej metodi izključuje uporabo plavalnih pripomočkov, razlogi pa so: večja povezanost z učiteljem plavanja, lažje in pravilnejše izvajanje plavalnih gibov ter rotacij, zgolj navidezna varnost, itd. Učenje plavalnih tehnik ni prednost, niti poudarjena naloga te metode.

Predavanja za starše: strokovni delavci, ki so zaposleni pri izvajanju ur dodatne strokovne pomoči, bodo izvajali predavanja o branju, pisanju in matematiki za prvo triado ter staršem nudili nasvete in pomoč pri usvajanju učne snovi njihovemu otroku.

Spoznaj me – v okviru dni dejavnosti se bodo učenci prve triade, ki imajo vključene učence s posebnimi potrebami, udeležili dneva dejavnosti na osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja.

Cilj je sprejemanje in vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v širše okolje. Z druženjem želimo pokazati, da so nam osebe z motnjami v duševnem razvoju bolj podobne, kot se od nas razlikujejo. Delavnice bodo izvajale specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč.
Bachovi in drugi plesi: plesi, kjer so združene zdravilne lastnosti posameznih rastlin s sporočili izbranih gibov in različnimi oblikami krožnih plesov. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki bo navedene plese izvajala, se je za ta namen usposabljala pri dr. Albinci Pesek.

Handle learnig: spodbujanje naravnih virov pri krepitvi nevronskih povezav – izvajanje posebnih gibalnih treningov z namenom ustvarjanja novih nevroloških povezav (pihalne vaje, vaje za dotik, voh, okus…). Specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki bo izvajala Handle learning, ima na tem področju opravljeno izobraževanje…

Mladostniki s PP in spolnost – preventivne delavnice za mladostnike, njihove starše in pedagoške delavce: delavnice bodo potekale po metodi Davida Hartmana – Sexuality and relationship education. Udeleženci se bodo seznanjali s spremembami v puberteti, spolnostjo, partnerskimi odnosi, ljubeznijo, zaljubljenostjo…Specialna in rehabilitacijska pedagoginja jim bo v sklopu skupinskega dela pomagala pri soočanju z navedenimi temami. Delavnice za starše in mladostnike bodo ločeno potekale okvirno enkrat mesečno (5 srečanj za starše in 5 srečanj za mladostnike v posameznem šolskem letu). Strokovni delavci bodo imeli 1 delavnico v posameznem šolskem letu.

Svetovanje ob prehodu v srednjo šolo: svetovalna delavka bo nudila pomoč učencem pri odkrivanju poklicnih interesov, jih seznanjala s programi srednješolskega izobraževanja v okviru danih možnosti ter jih informirala o konkretnih aktivnostih v zvezi z vpisom v srednjo šolo, prav tako pa bo strokovne delavce srednje šole seznanjala o posebnostih učencev s posebnimi potrebami.