Diagnostika

Specialno pedagoška diagnostika (poudarek na zgodnji diagnostiki): Krajšanje čakalne vrste na komisiji za usmerjanje, s pripravljenim poročilom o otrokovem funkcioniranju in njegovih zmožnostih ter močnih področjih. Specialno pedagoško diagnostiko bomo izvajali za predšolske in šolske otroke, otroke v sodelujočih šolah in drugih organizacijah Spodnje in Zgornje Savinjske doline. Diagnosticiranje se bo odvijalo v otrokovem znanem okolju – vrtcu, šoli in drugih prostorih, ki bodo v II. osnovni šoli Žalec namenjeni strokovnemu centru. Pri diagnosticiranju bodo sodelovali strokovnjaki, ki se bodo vključili po potrebi: specialni pedagog, logoped, fizioterapevt, psiholog, učitelj razrednega pouka. Po opravljenem testiranju bomo izdali strokovno mnenje o otrokovem funkcioniranju, katerega bo lahko Komisija za usmerjanje uporabila pri svojem nadaljnjem postopku usmerjanja. Po opravljenem diagnosticiranju bomo svetovali staršem in jim nudili strokovno oporo in svetovanje za delo doma.