Sodelujoči partnerji

Naše storitve, ki jih bomo za vse uporabnike sodelujočih partnerjev opravljali povsem brezplačno, so količinsko omejene in prilagojene finančnim in kadrovskim zmožnostim projekta. V projektu ne gre za delovanje strokovnega centra kot velike, samostojne organizacije, temveč za projektno delo. V letu 2017 še sprejemamo nove sodelujoče partnerje, s katerimi bomo obseg in vsebino opravljenih brezplačnih storitev prilagajali zgoraj navedenim zmožnostim.

SODELUJOČI PARTNERJI V LETU 20017

Vrtec Anice Černejeve Celje

II. osnovna šola Celje

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina

ZD Celje – Razvoja ambulanta

Šolski center Celje

Center za socialno delo Celje

SODELUJOČI PARTNERJI V LETU 20018

Vrtec Anice Černejeve Celje

II. osnovna šola Celje

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina

ZD Celje – Razvoja ambulanta

Šolski center Celje

Osnovna šola Frana Roša

Osnovna šola Lava

Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva

Vrtec Tončke Čečeve

Vrtec Slovenske Konjice

Šolski center Rogaška Slatina

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna