Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami (posnetek)

Dobra tri leta bo Osnovna šola Glazija skupaj s tremi partnerji izvajala projekt Strokovni center Vsi, namenjen podpori otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Pri tem sodelujejo še šole s prilagojenim programom iz Žalca, Velenja in Zagorja, vsaka za svoje območje. Skupna vrednost projekta znaša več kot 500 tisoč evrov, ki jih zagotavlja Evropski socialni sklad in država. Projekt so danes predstavili v Osnovni šoli Glazija.

Otrok s posebnimi potrebami je tudi v regiji vse več, pri tem pa družine večkrat nimajo dovolj podpore, ko želijo svojemu otroku omogočiti kar največ pomoči in terapij. Šole namreč izvajajo izobraževalni program in ne morejo pomagati z dodatnimi terapijami v takšnem obsegu, kot bi jih otroci potrebovali. Enako velja za vrtce in razvojne ambulante. Zdravnica in vodja ambulante v celjskem zdravstvenem domu Marija Planinšek Bojovič pravi:

Prednost omenjenega projekta Osnovne šole Glazija je ta, da bo družinam omogočal brezplačno različne oblike pomoči, predvsem razne terapije, ki jim doslej niso bile dostopne ali jih je bilo treba plačati. Vodja projekta Sabina Korošec Zavšek je na današnji predstavitvi sicer pričakovala večji odziv ostalih osnovnih šol in vrtcev v Celju, saj je projekt namenjen tudi učiteljem in vzgojiteljem pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kjer se vedno ne znajdejo najbolje.

V individualne in skupinske obravnave ter druge oblike dela bo v času projekta vključenih skoraj 800 otrok s posebnimi potrebami in več kot 300 družin, na voljo bo več kot 600 ur strokovnih izobraževanj za 1500 udeležencev.