Individualna terapija RNO – (razvojno nevrološko obravnava),

tehnika RNO je prilagojena posameznim potrebam otroka. Pri otroku preprečujemo abnormne gibalne vzorce in vzpodbujamo normalno gibanje. Zmanjšajo se patološki vzorci, pridobijo nove čutno gibalne izkušnje, izboljšajo pa se tudi tonus, drža in gibanje.

Terapija se deli na več podenot, glede na potrebe posameznika: učenje pravilnih gibalnih vzorcev, ohranjanje ali izboljšanje gibljivosti, večanje mišične moči, gibalno terapevtske aktivnosti, tehnika hranjenja, ki zagotavlja oralno kontrolo, stabilnost (pri sedenju, hoji ali transferju z invalidskim vozičkom…), bilateralna koordinacija (otroka učimo uporabe obeh rok pri aktivnosti, npr. rezanje s škarjami).