Razvoj strokovnega dela

Predavanje Drevo učenja (The Learning Tree), The Greenspan Floortime Aproach: predavatelj Tim Bleecker, direktor The Floortime Center Washington D.C.. Predavanje in delavnice bodo za strokovne delavce prijavitelja in konzorcijskih partnerjev in strokovne delavce vzgojno izobraževalnih organizacij, ki imajo vlogo sodelujočega partnerja v projektu. Predavanje je celodnevno. Vabljeni bodo tudi sodelujoči starši otrok s posebnimi potrebami. Udeleženci bodo spoznali temeljne zakonitosti razvoja in funkcioniranja otrok s posebnimi potrebami: vlogo in vpliv otrokovega senzornega sistema, gibalnih spretnosti in čustev na razvoj socialno – komunikacijskih in kognitivnih veščin in znanj. Spoznali bodo devet razvojnih mejnikov, značilnosti otrok s primanjkljaji na posameznih mejnikih kot tudi nekaj tehnik za odpravo teh primanjkljajev.

Oblikovanje, tiskanje in izdaja priročnika na temo razvijanja vseživljenjskih kompetenc učenja za otroke in mladostnike.

Oblikovanje in izdelava priročnika za pedagoške delavce o problematiki odraščanja najstnikov s posebnimi potrebami: v procesu trajanja projekta bo nastal priročnik, s katerim bomo strokovne delavce opolnomočili in jih usposobili v procesu svetovanja, pomoči, metodiki dela z najstniki, mladostniki in mladostnicami s posebnimi potrebami in njihovimi starši. Priročnik bo zajemal povratne refleksije staršev in udeležencev delavnic, izsledke anketnega vprašalnika in prikaz praktičnega dela za namen pomoči mladostnikom in mladostnicam s posebnimi potrebami. Hkrati bo povratna informacija in pomemben podatek za načrtovanje šestmesečnega dela po poteku projekta.