Za strokovne delavce vrtcev, šol in drugih organizacij

Predavanje za strokovne delavce vrtcev, OŠ in srednjih šol: informiranje o zakonodaji, ki ureja področje dela z otroci s posebnimi potrebami, postopku usmerjanja, predstavitev različnih motenj, pripomočkov in didaktičnega materiala ter učinkovitih strategij dela pri delu z otroki s posamezno motnjo (ADHD, motnje avtističnega spektra…).