TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE

Delo zajema – diagnostično oceno senzorne integracije – analizo stanja pri otroku, načrt dela, pripravo prostora, delo z otrokom, obdobno evalvacijo dela in napredka. Vsak otrok bo prejel največ do 10 terapij. Senzorna integracija je skupek senzornih sistemov, ki služijo kot temelj za razvoj veščin, ki jih potrebujemo za življenje. Če ti temelji niso dovolj razviti, je lahko celoten razvoj slabši ali nestabilen. To se lahko pokaže s težavami pri integraciji na vseh stopnjah razvoja in se lahko pokažejo že pri dojenčkih. Na primer težave s hranjenjem, težave pri spanju, pretirana jokavost, prevelik odziv na zvoke, svetlobo, dotik. V nekaterih primerih se težave integracije kažejo v tem, da se dojenčki težko obračajo, prepozno shodijo ali preskočijo plazenje. Omenjene težave so povezane s prvim nivojem integracije. Informacije, ki so pridobljene na podlagi senzornih receptorjev, izboljšujejo držo, ravnotežje, mišični tonus, premagovanje gravitacije, somato-senzorično zavedanje, načrtovanje motorike, motorične sposobnosti, sposobnosti dojemanja, čustveno zrelost, koncentracijo, ustvarjalnost, delovne navade, branje, pisanje, matematiko, reševanje problemov.
Znaki, ki kažejo na težave senzorne integracije:
• Pretirana ali nezadostna občutljivost na dotik, zvok, vid, gibanje, okus in vonj.
• Težave s pozornostjo in samokontrolo: motnja, razdražljivost ali težje umirjanje zaradi hrupa v ozadju ali zaradi vizualnih dražljajev.
• Socialne in čustvene težave.
• Težave z ravnotežjem, gibanjem, komunikacijo in govorom, načrtovanje motorike.
V program terapije senzorne integracije so vključeni otroci z motnjami in s težavami v delovanju senzorne integracije, samoregulacije, motnje mišičnega tonusa, težave pri fino in grobo motoriki, motnje načrtovanja motorike, slabe organizacije vedenja ter zaznavanja, motnje pozornosti in težavnosti igranja.
Motnja senzorne integracije kot nevrološka motnja, se lahko pojavi kot samostojna težava ali težava pod posebnimi pogoji, sindromi ali bolezni v primeru nezadostne zrelosti živčnega sistema, zaradi prezgodnjega rojstva. Motnja se lahko pojavlja tudi pri otrocih s posebnimi potrebami zaradi gibalnih težav, otrocih s cerebralno paralizo, otrocih z avtistično motnjo, z okvaro vida, otrocih z motnjo pomanjkanja pozornosti (ADHD), otrocih s težavami pri govoru, učenju, otrocih s slušnimi okvarami, otrocih z motnjami v duševnem razvoju.
Aktivno izvajanje terapije senzorne integracije pomaga izboljšanju funkcionalne sposobnosti in prilagodi vedenje otroka. Dokazano je, da terapija senzorne integracije izboljša kakovost prilagajanja vodenja otrok in zagotavlja ustrezne odzive na zahteve okolja.
CILJI IN NAMEN TERAPIJE SENZORNE INTEGRACIJE
Izboljšanje sposobnosti otrok za interakcijo s predmeti v prostoru:
– povečanje reakcijskega časa, da se prilagodijo senzorični dražljaji;
– razvijanje odzivov do prilagajanja;
– povečanje samozavesti in samospoštovanja;
– izboljšanje kognitivnih sposobnosti, pridobivanje govornih sposobnosti, izboljšanje kakovosti šolskega uspeha;
– razvoj osebnih in socialnih veščin.