Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami

Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami (posnetek) Dobra tri leta bo Osnovna šola Glazija skupaj s tremi partnerji izvajala projekt Strokovni center Vsi, namenjen podpori otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Pri tem sodelujejo še šole s prilagojenim...

več...

Neenake možnosti otrok s posebnimi potrebami

Specialna pedagoginja Sabina Korošec Zavšek: »Starši otrok z avtizmom so velikokrat prepuščeni sami sebi« – Ni vseeno, v kateri občini se rodi otrok s posebnimi potrebami. (Novi tednik) Osnovne šole v Sloveniji je v minulem šolskem letu obiskovalo več kot 10 tisoč...

več...