DIAGNOSTIKA

– Specialno pedagoška diagnostika otrok s posebnimi potrebami (predšolski in šolski otroci): izvajali bomo specialno pedagoško diagnostiko za predšolske otroke, ki so vključeni v vrtec ali za otroke, ki so vodeni v RA v Celju, pa niso vključeni v vrtec. Prav tako bomo po potrebi izvajali specialno pedagoško diagnostiko za osnovne šole, ki bodo naše sodelujoče šole. Na podlagi opravljene diagnostike bomo svetovali staršem in strokovnim delavcem.

– Psihološko testiranje: zunanja sodelavka bo del tima za diagnostiko otrok s posebnimi potrebami, zlasti predšolskih in tistih šolskih otrok, ki še niso usmerjeni. Po potrebi bo opravljena storitev tudi za dijake srednje šole (za potrebe poklicne orientacije in pomoči pri izbiri študija). Diagnostika bo potekala s pomočjo standardiziranih psiholoških testov.

– Terapevtsko testiranje (delovna terapija): (RNO, Halliwick, Watsu, Bownova terapija). Uporaba standardiziranih in nestandardiziranih oblik testiranja: začetna anamneza, COPM – kanadski test za oceno izvedbe dejavnosti, ocenjevanje skozi aktivnost, FIM test (lestvica funkcionalne neodvisnosti na področjih hranjenja, umivanja obraza, uporabi toalete, oblačenja zgornjega dela, oblačenja spodnjega dela, tuš ali kopanje), test za telesne funkcije (gibljivost sklepov, mišična moč, ravnotežje, stabilnost, vzorec hoje, vzorec premikanja), swim test…izbira testa je odvisna od tega, kaj in zakaj želimo meriti.