Sodelujoči partnerji

Naše storitve, ki jih bomo za vse uporabnike sodelujočih partnerjev opravljali povsem brezplačno, so količinsko omejene in prilagojene finančnim in kadrovskim zmožnostim projekta. V projektu ne gre za delovanje strokovnega centra kot velike, samostojne organizacije, temveč za projektno delo. V letu 2017 še sprejemamo nove sodelujoče partnerje, s katerimi bomo obseg in vsebino opravljenih brezplačnih storitev prilagajali zgoraj navedenim zmožnostim.

SODELUJOČI PARTNERJI V LETU 2017

Vrtec Trbovlje

Vrtec Zagorje

Razvojna ambulanta Zdravstvenega doma Trbovlje

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

Osnova šola Tončke Čeč Trbovlje

Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje

SODELUJOČI PARTNERJI V LETU 2018

Vrtec Trbovlje

Vrtec Zagorje

Osnovna šola Ivana Skvarče

Razvojna ambulanta Zdravstvenega doma Trbovlje

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

Osnova šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Osnova šola Trbovlje

Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje