Individualna terapija Halliwick

koncept učenje plavanja upošteva, da je na poti k samostojnosti v vodi najpomembnejša tista izkušnja, ki jo posameznik doživi kot prijetno in z veseljem. Učenje plavanja poteka skozi igro, kjer ima vsak otrok svojega vaditelja. Poudarek je na prilagajanju na vodo, vzpostavitvi kontrole dihanja in rotacijah telesa. Učenje poteka počasi in po konceptu desetih točk.