Sodelujoči partnerji

Naše storitve, ki jih bomo za vse uporabnike sodelujočih partnerjev opravljali povsem brezplačno, so količinsko omejene in prilagojene finančnim in kadrovskim zmožnostim projekta. V projektu ne gre za delovanje strokovnega centra kot velike, samostojne organizacije, temveč za projektno delo. V letu 2017 še sprejemamo nove sodelujoče partnerje, s katerimi bomo obseg in vsebino opravljenih brezplačnih storitev prilagajali zgoraj navedenim zmožnostim.

SODELUJOČI PARTNERJI V LETU 2017

Vrtec Velenje

Vrtec Šoštanj

Razvojna ambulanta ZD Velenje

Osnovna šola Antona Aškerca

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda

Srednja šola za storitvene dejavnosti Velenje

Osnovna šola Juričevega Drejčka, Ravne na Koroškem

Tretja osnovna šola Slovenj Gradec

CUDV Črna na Koroškem

SODELUJOČI PARTNERJI V LETU 2018

Vrtec Velenje

Vrtec Šoštanj

Osnovna šola Livada

Osnovna šola Antona Aškerca

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda

Osnovna šola Juričevega Drejčka, Ravne na Koroškem

II. osnovna šola Slovenj Gradec

Šolski center Velenje

CUDV Črna na Koroškem

Plavalni klub Velenje