OŠ GLAZIJA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA – spletna stran

Osnovna šola Glazija je šola s prilagojenim programom, ki izvaja program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program, domsko vzgojo in mobilno specialno pedagoško službo. Ponudba programov je naravnana na potrebe širše celjske regije in sosednjih regij.

Šola v skladu z registracijo dejavnosti nudi:

– šolanje v oddelkih za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in za gibalno ovirane otroke,
– usposabljanje v oddelkih za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in za gibalno ovirane otroke,
– podaljšano bivanje,
– vzgojni program v internatu, ki je v sklopu šole,
– zdravstvene dejavnosti,
– jutranje varstvo,
– počitniško varstvo meseca julija in v zimskih počitnicah,
– mobilno specialno pedagoško službo na rednih OŠ v občini Celje in sosednjih občinah.

Učence na šolo sprejemamo na podlagi odločb Zavoda za šolstvo. Komisija za usmerjanje otroka usmeri v ustrezen program na podlagi predloga staršev ali šole.

Naša šola ima Pogodbe o sofinanciranju sklenjene z več občinami, letos pa imamo učence iz naslednjih:
Braslovče, Celje, Dobrna, Kozje, Laško, Litija, Mozirje, Oplotnica, Podčetrtek, Prebold, Radeče, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Trbovlje, Vojnik, Zreče in Žalec.

Ravnateljica OŠ Glazija Celje
Nevenka Kus