Za strokovne delavce vrtcev, šol in drugih organzacij

Strokovno izobraževanje in svetovanje delavcem vrtca in šole. Izvajali bomo izobraževanja za delavce rednih osnovnih šol in vrtcev sodelujočih partnerjev, nudili pomoč pri pripravi individualiziranih programov, izvedbi in evalvaciji le-teh. Posebna pomoč bo namenjena predvsem prilagoditvam posameznikov, ki bodo pripomogle k opolnomočenju otroka do največje mere samostojnosti. Kot strokovni delavci bomo hospitirali pri urah pouka in nudili svetovanje pri določenih aktivnostih in posameznih predmetih. Strokovno izobraževanje bomo izvajali glede na aktualne potrebe učiteljev in motnje ter potrebe, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Predavanja bodo v obsegu 2 ali 8 ur, oziroma po dogovoru.

Izvajali bomo interventno komunikacijo preko foruma: vprašanje – odgovor. Vprašanja bodo lahko strokovni delavci zastavljali celotnemu timu strokovnjakov: logopedu, specialnemu pedagogu, fizioterapevtu, razrednemu učitelju, psihologu. Na vprašanja bomo odgovarjali sproti.