Izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme

Ciljna izdelava in nabava didaktičnih materialov: koordinator, s sodelujočo ustanovo in starši otroka s posebnimi potrebami, predvidi potrebo otroka po didaktičnih pripomočkih ter jih s strokovnim delavcem izbere ali izdela.

Izposoja strokovne literature: strokovnim delavcem bomo ponudili in predstavili strokovno literaturo, ki si jo lahko izposodijo v knjižnici CVIU Velenje.